Neváhajte a staňte sa členom VIP Astrum Klubu a využívajte vernostné bonusy exkluzívne pre našich najvernejších zákazníkov! Členstvo v našom vernostnom klube je vyjadrením našej vďaky za Vašu priazeň a vernosť, a preto veríme, že Vás výhody, ktoré sme si pre Vás pripravili naozaj potešia.
Výhody členstva
VIP Astrum Klub
VIP Customer karta
 
Odmeňte sa za svoju vernosť prostredníctvom VIP Customer karty a spojíte príjemné s užitočným. Pri konzumácii a príjemne strávenom čase v našej reštaurácii, kaviarni a lobby bare hotela máte možnosť na kartu zbierať body, ktoré môžete využiť na platbu za konzum či iné hotelové služby!
First minute
 
Neviete sa už dočkať ďalšej z radu skvelých akcií a podujatí v hoteli? Vďaka členstvu vo VIP klube sa o Vás skutočne dobre postaráme a o akciách máte možnosť vedieť vďaka mailing listu prednostne. V prípade, že Vás ponuka zaujme okamžite, lístky na akciu budete mať možnosť počas prvého týždňa predaja kúpiť za zvýhodnenú cenu iba pre Vás!
Wellness VIP
 
Nazbierané vernostné body premeňte na skvelý zážitok a oddych v našom Astrum Wellness a relaxovať môžete koľko len budete chcieť. S VIP Astrum Klubom sa Váš hodinový vstup do wellness stáva časovo neobmedzeným!
Špeciálne odmeny pre najvernejších
 
Ako už názov napovedá poslednou výhodou by sme sa radi špeciálne odmenili naši najvernejším a najaktívnejším členom. Vaša mimoriadna usilovnosť určite neujde našej pozornosti a tešiť sa vďaka nej môžete na exkluzívne odmeny, ktoré budú stáť za to.
 
Len ako člen VIP Astrum Klubu môžete získať tieto exkluzívne výhody!
Registračný formulár VIP klubu
 
Login Form
Register Form


Prihlásenie na odber noviniek

Na dokončenie procesu prihlásenia sa k odberu noviniek, kliknite prosím na odkaz v e-mailovej správe, ktorú sme vám práve poslali.

Tento email už je zaregistrovaný

*
  1. Dotknutá osoba súhlasí, aby spoločnosť FORESPO PÁLENICA a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, noviniek a reklamného obsahu a vytvárania databázy zákazníkov. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú predmetom cezhraničného prenosu.
  2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby ihneď po tom, čo pominie účel spracovávania alebo ihneď po tom, čo ho o to Dotknutá osoba požiada.
  3. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením odvolania na email Prevádzkovateľa (admin@astrumlaus.sk) alebo doručením odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa.
  4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená o svojich právach v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
  5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou uvedené osobné údaje sú úplné a pravdivé.