Pobyt pre 2 osoby na 2 noci
01.06.2019 - 31.08.2019
226,00 €
Izba / Rezervácia
 • 2x ubytovanie pre 2 osoby v izbe štandard
 • 2x raňajky podávané formou bohatých bufetovových stolov pre 2 osoby
 • 2x trojchodová večera formou menu pre 2 osoby
 • vstup na termálne kúpalisko (Margita-Ilona/Santovka)
 • ochutnávka vín v Pivnici Brhlovce
 • neobmedzený vstup do fitness centra pre 2 osoby v rámci otváracích hodín
 • parkovanie v podzemnej garáži
 • room service grátis
 • WiFi pripojenie
 • papuče a župan na izbe
Pobyt pre 2 osoby na 3 noci
01.06.2019 - 31.08.2019
345,00 €
Izba / Rezervácia
 • 3x ubytovanie pre 2 osoby v izbe štandard
 • 3x raňajky podávané formou bohatých bufetovových stolov pre 2 osoby
 • 3x trojchodová večera formou menu pre 2 osoby
 • vstup na termálne kúpalisko (Margita-Ilona a Santovka)
 • ochutnávka vín v Pivnici Brhlovce
 • neobmedzený vstup do fitness centra pre 2 osoby v rámci otváracích hodín
 • parkovanie v podzemnej garáži
 • room service grátis
 • WiFi pripojenie
 • papuče a župan na izbe
Rodinný pobyt na 2 noci
01.06.2019 - 31.08.2019
389,00 €
Izba / Rezervácia
 • 2x ubytovanie pre 3-4 člennú rodinu
 • 2x raňajky podávané formou bohatých bufetových stolov pre 3-4 člennú rodinu
 • 2x trojchodová večera formou menu pre 3-4 člennú rodinu
 • rodinný vstup na termálne kúpalisko (Margita-Ilona a Santovka)
 • návšteva Energolandu (pracovné dni 8:00-16:00)
 • parkovanie v podzemnej garáži
 • room service grátis
 • WiFi pripojenie
Rodinný pobyt na 3 noci
01.06.2019 - 31.08.2019
549,00 €
Izba / Rezervácia
 • 3x ubytovanie pre 3-4 člennú rodinu
 • 3x raňajky podávané formou bohatých bufetových stolov pre 3-4 člennú rodinu
 • 3x trojchodová večera formou menu pre 3-4 člennú rodinu
 • rodinný vstup na termálne kúpalisko (Margita-Ilona a Santovka)
 • návšteva Energolandu (pracovné dni 8:00-16:00)
 • parkovanie v podzemnej garáži
 • room service grátis
 • WiFi pripojenie
Login Form
Register Form


Prihlásenie na odber noviniek

Na dokončenie procesu prihlásenia sa k odberu noviniek, kliknite prosím na odkaz v e-mailovej správe, ktorú sme vám práve poslali.

Tento email už je zaregistrovaný

*
 1. Dotknutá osoba súhlasí, aby spoločnosť FORESPO PÁLENICA a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5225/B, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom Business Hotela ASTRUM Laus**** (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúvala osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy na účely zasielania informácií, noviniek a reklamného obsahu a vytvárania databázy zákazníkov. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám a nie sú predmetom cezhraničného prenosu.
 2. Dotknutá osoba udeľuje súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby ihneď po tom, čo pominie účel spracovávania alebo ihneď po tom, čo ho o to Dotknutá osoba požiada.
 3. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať doručením odvolania na email Prevádzkovateľa (admin@astrumlaus.sk) alebo doručením odvolania na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená o svojich právach v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, konkrétne o práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, práve namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ňou uvedené osobné údaje sú úplné a pravdivé.