FORESPO  PÁLENICA a.s.

Karloveská 34, 841 04 Bratislava
IČO: 47 232 978
DIČ: 2023206438
IČ DPH: SK 2023206438
Bankové spojenie: Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: SK 59 6500 0000 1900 20319473

Adresa prevádzkarne a korešpondenčná adresa:
Hotel Astrum Laus Levice
P. O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice
GPS: 48.220 °N 18.605 °E

KONTAKTY

Recepcia

+421 36 3963 111
+421 917 623 840

Reštaurácia

+421 36 3963 604
 
 

Meetings & Events

+421 36 3963 107
+421 917 717 109

F&B Manager

+421 36 3963 104
+421 917 623 839

Wellness

+421 36 3963 121

Fitness

+421 904 454 585