FORESPO  PÁLENICA a.s.

Karloveská 34, 841 04 Bratislava

IČO:
47 232 978
DIČ: 2023206438
IČ DPH: SK 2023206438

Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s.
Číslo účtu: SK 59 6500 0000 1900 20319473

Adresa prevádzkarne a korenšpodenčná adresa:
Hotel Astrum Laus  Levice
P.O. Hviezdoslava 5859/2A
934 01 Levice

GPS: 48.220 °N 18.605 °E

KONTAKTY

Recepcia

+421 36 3963 111
+421 36 6299 111
+421 917 623 840
recepcia@astrumlaus.sk

Reštaurácia

+421 36 3963 604
+421 36 3963 104
+421 917 623 839
prevadzka@astrumlaus.sk

Meetings & Events

+421 36 3963 107
+421 917 623 839
events@astrumlaus.sk

Wellness

+421 36 3963 121
wellness@astrumlaus.sk

Fitness

+421 904 454 585
astrumfitko@gmail.com